Έγκριση πρακτικών Ι και ΙΙ του διαγωνισμού για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2022”