Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης δημοτικής γης στην Τ.Κ. Δασοχωρίου.