Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας, για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στη θέση «ΜΟΥΣΤΑΦΑΣ» της Τ.Κ. Καρπερού.