Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων βιοαποβλήτων»