Έγκριση παράτασης της εργασίας πιστοποίησης ανυψωτικού μηχανήματος (καλαθοφόρου)