Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ύδρευση Καρπερού (Κατασκευή αγωγού ύδρευσης» με αριθμ. μελ. 50/2017 αναδόχου ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ &ΣΙΑ Ε.Ε. μέχρι 31/10/2020 με αναθεώρηση.