Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων κα λοιπές δράσεις » με αριθμ. μελ. 75/2018 Αναδόχου Λαβού Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΕΔΕ μέχρι 31-12-2020 με αναθεώρηση.