Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων 6 km » αριθμ. μελ. 15/2017 αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. μέχρι 30/6/2020 με αναθεώρηση