Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «2η παράταση προθεσμίας του έργου: Ενεργειακή αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Δήμητρας» με αριθμό μελέτης 55/2018 αναδόχου ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ