‘Εγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από ξηραντήριο προς ΔΙΑΔΥΜΑ » με αριθμό μελέτης 23/2017 αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης& ΣΙΑ Ε.Ε.