Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου « Κατασκευή στέγης στο υπόστεγο του χώρου αναψυχής Αγία Παρασκευή Δεσκάτης »αναδόχου Ξενίδης &ΣΙΑ ΟΕ έως 31-11-2019