Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου « Χαλικοστρώσεις αγροτικού δρόμου από οικισμό Δήμητρας προς Ταμιευτήρα Ιλαρίωνα » αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ ΕΕ ( Τεχνική εταιρία ) αριθμ. μελ. 91/2018 έως 30-11-2019