Έγκριση οριστικών πρωτόκολλων παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου