Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2019 του Δήμου Δεσκάτης