Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2018 του Δήμου Δεσκάτης