: Έγκριση Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Δήμου Δεσκάτης (Ενσωμάτωση ΟΠΔ ΝΠΔΔ και ΔΕΠΑΠ)