Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων