Έγκριση μελετών για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δεσκάτης – Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Δυτ. Μακεδονίας στην Πρόσκληση με Κωδικό 52 Α/Α ΟΠΣ 2687 και τίτλο « Δράσεις βελτίωσης των δημοσίων κτιρίων (Σχολικά κτίρια) »