Έγκριση μελέτης « Τοπογραφική αποτύπωση αγροτικής οδού προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οικισμού Καρπερού »