Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Τοιχίο συγκράτησης πρανών δρόμου στον οικισμό Γηλόφου