Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Επισκευή δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Χασίων