Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για το έργο « Προμήθεια Ιστορικού Πολιτιστικού Έργου με τίτλο: Δήμος Δεσκάτης – Όψεις της Ιστορίας και του Πολιτισμού», προϋπολογισμού € 31.800,00 (δημόσια δαπάνη) στο πλαίσιο της πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 1494/241/YSA/30.3.2018 της ΑΝΚΟ ΑΕ και συγκεκριμένα στην Υποδράση 19.2.4.5.