Έγκριση και παραλαβή του ερευνητικού έργου βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Δεσκάτης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – ΕΛΚΕ για τη Διερεύνηση δυνατοτήτων ίδρυσης πρότυπου αγροκτήματος στο Δήμο Δεσκάτης