«Έγκριση και ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς του ΜΕ 90756 σε εξειδικευμένο συνεργείο στην Λάρισα»