Έγκριση κατασκευής μετακινούμενης ελαφριάς κατασκευής με τη μορφή ξύλινου παταριού