Έγκριση κατασκευής καλλιτεχνικού έργου που να αναπαριστά το μοναδικό στην Ελλάδα τοπικό δρώμενο ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ