Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης των υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Δεσκάτης Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ 209/2021