Έγκριση Υποβολής προτάσεων για την ένταξη τους στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Επιχορήγηση Μελετών Έργων των ΟΤΑ» του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) για την ωρίμανση έργων γενικού ενδιαφέροντος του Δήμου Δεσκάτης.