Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της προτεινόμενης πράξης με τίτλο «Xωριστή συλλογή πράσινων βιοαποβλήτων και Γωνιές Ανακύκλωσης στο Δήμο Δεσκάτης», στην Πρόσκληση ΑΤ04 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον».