Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της προτεινόμενης πράξης με τίτλο «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών της Δ.Ε. Δεσκάτης του Δήμου Δεσκάτης» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Πρόσκληση ΑΤ05, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» και έγκριση της σχετικής μελέτης.