Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της προτεινόμενης πράξης με τίτλο «Δήμος Δεσκάτης – Ολοκληρωμένες δράσεις ηλεκτροκίνησης» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Πρόσκληση ΑΤ12, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον».