Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση-διαμόρφωση ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων και συντήρηση των αύλειων χώρων των σχολείων του Δήμου Δεσκάτης» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Πρόσκληση ΑΤ10, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» και έγκριση των σχετικών μελετών