Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΑΣ» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Πρόσκληση ΑΤ01, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον».