Έγκριση ή μη της συγκρότησης επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου Δράσεις για τη βελτίωση της Αγροτικής Οδοποιίας (βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, Α.Μ.:136/2018