Έγκριση για την κατ’ εξαίρεση άδειας οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ 151/2023