Έγκριση εργασιών και προμηθειών για το έργο “Κατασκευή τσιμεντένιου διαδρόμου και πεζοδρομίου στον Άγιο Αθανάσιο και στο διοικητήριο Καρπερού”