Έγκριση επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα « Αντώνης Τρίτσης » συνολικού ποσού 1.615.000,00 € για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών της Δ.Ε. Δεσκάτης του Δήμου Δεσκάτης».