Έγκριση έκθεσης ορκωτών λογιστών για τον διαχειριστικό έλεγχο της ΔΕΠΑΠ Δήμου Δεσκάτης έτους 2015