Έγκριση έκθεσης ελέγχου Ορκωτών λογιστών της ΔΕΠΑΠ για το έτος 2021.