Έγκριση έκθεσης εκτίμησης αγοράς ακινήτου ( αγροτεμαχίου ) ιδιοκτησίας Κοτίτσα Κωνσταντίνου του Βασιλείου