Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτων της Τ.Κ. Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης