Έγκριση διενέργειας της προμήθειας, του τρόπου εκτέλεσης, της μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων για την διενέργεια διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ετών 2024-2025