Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2018