Εγκριση δαπάνης για το πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής της ΚΕΔΕ