Έγκριση δαπάνης για οικονομική ενίσχυση απόρων οικογενειών