Έγκριση Απολογισμού , Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2018 του Δήμου Δεσκάτης