Έγκριση Απολογισμού , Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2016 του Δήμου Δεσκάτης