Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο δημοτικό υπάλληλο Καραστέργιο Ευθύμιο για την πληρωμή παραβόλων για τακτοποίηση αυθαιρέτων