Έγκριση απόδοσης λογαριασμών από υπόλογους πάγιας προκαταβολής τους προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.