Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής, στο δημοτικό Καραστέργιο Ευθύμιο για την προμήθεια τεσσάρων USB STICK 4G & 5G για την αντικατάσταση παλαιότερων τεχνολογίας 3G στους αγροτομετεωρολογικούς σταθμούς του Δήμου.